Kundbesparingar

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT

VINSTMAXIMERA

Tre exempel på gjorda besparingar


Vi ser att flertalet företag har ett antal leverantörer av ren vana eller slentrian. Vi kommer in med nya ögon och presenterar ett antal alternativ som kan resultera i betydande kostnadsbesparingar.

Mekanisk verkstad

Oms 30 Mkr

Summa besparing 250 tkr

Exkl. frigjord tid.

Vi förhandlade ner kostnaden för el, försäkringar, larm och kontorsvaror. Verkställde även ett antal transaktioner som endast fanns i bokföringen vilket resulterade i minskade ränte- kostnader på lån. Anpassade arbetsätt med boföringen till det mer digitaliserat förfarande som systemet var byggt för, samt minskade kostnader för revision.

Blandad koncern.

Oms 200 Mkr

Direkta besparing på el, försäkringar, vagnparksfinansiering.

Ändrat arbetsätt för hantering av leverantörs fakturor. Minskade antalet handpåläggningar från  13 till 3 st. Frigjord tid minst     45 h/år

Bankupphandling var aldrig aktuell

Summa besparing 150 tkr


Fastighetsbolag Oms 50 mkr

Bankupphandling resulterade i minskade räntekostnader med 25 %. Minskade kostnader för el, telefoni och försäkringar på mer än 75 tkr

Summa bespring > 1 Mkr