Hem

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT

VINSTMAXIMERA


Affärsmodell

Det är inte de stora inkomsterna man blir rik på utan de små utgifterna. Gammalt talesätt som alltid har visat sig stämma. Låt oss gå igenom bolagets kostnader, förhandla med banker, försärkingsbolag, elbolag och andra leverantörer för att förbättra företagets resultat, medan du arbetar med att öka försäljningen.


Vår affärsmodell är enkel. Är ditt företag redan kostnadseffektivt, så blir vårt arvode noll kronor.

Vi delar lika på de besparingar vi åstadkommer för företaget under den första tolvmånadersperioden. Därefter behåller företaget besparingen i sin helhet.


Hur vi arbetar

Det enda du behöver göra är att förse oss med resultat och balansrapporter, samt fakturor och avier. Ni väljer alltid vilka leverantörer/banker vi skall förhandla med. Ni undertecknar alla avtal som ingås. Ledarutveckling genom Sweplex webbstöd erbjuds du enkelt allt du som ledare/dina ledare behöver för utveckla det viktiga humankapitalet samt utvecklas och inspireras direkt i din/era dagliga ledarroller.


Avsett några få minuter med oss som kan ge er betydande besparingar

Tecknande av uppdrags- och sekretessavtal, förse oss med önskat material. Efter analys sker en presentation av möjliga kostnadsreduceringar och förslag på fortsatt arbetsgång. Slutligen genomförande och summering av utfall.