Ledarutveckling

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT

VINSTMAXIMERA

Ledarutveckling - Sweplex 

 

 

Sweplex webbstöd är allt du behöver för att träna, utvecklas och inspireras direkt i din dagliga ledarroll eller att hjälpa dina gruppchefer. Du får tillgång till en enkel vägledning och enkla lips som skapar ökad trivsel och motivation hos dina medarbetare.

Det här får du som användare:

  • Personliga nulägesbilder med återkoppling från medarbetarna.
  • Smart webbstöd med inbyggda erfarenheter och kloka tips.
  • Mätbara resultat och konkreta förslag på individuell utveckling.


Klicka på bilden för att se videon